Testimonials

اکرم همتی

من به مدت سه شب و چهار شبانه روز مهمان هتل شما بودم ، حیف دونستم از این طریق از خدمات شایان ذکر شما تشکر و قدر دانی نکنم ،من سفرهای متعددی داشته و در هتل های فراوانی از جمله داخل و خارج از کشور اقامت داشته ام ولی هیچ یک به سرعت و کیفیت کارکنان شما از من پذیرایی نکرده بودند ، از تمامی کارکنان هتل از جمله رزرواسیون تا خانه داری و رستوران ها و روم سرویس تا سایر عزیزانی که در داشتن خاطره ای خوش از سفرم به شیراز سهیم بودند تشکر و قدر دانی میکنم و بسیار سپاسگزارم. موفق و موید و پایدار باشید.

اطلاعیه رعایت پروتکل های بهداشتی کوید19مشاهده
+