Testimonials

آزاده عباسی

برای چندمین بار است که به این هتل می آیم واقعا راضی هستم هم از پرسنل بسیار باادب و با فرهنگ وهم از نظافت .

اطلاعیه رعایت پروتکل های بهداشتی کوید19مشاهده
+