تماس با ما

تماس با ما

آدرس : شیراز بلوار چمران هتل بزرگ چمران

ایمیل روابط عمومی
publicrelation@hotelchamran.com
ایمیل رزرواسیون
reservation@hotelchamran.com

شماره تماس ها
07136288484

07136274903

07136274901

اینستاگرام

 

 

فاکس

07136291111

کد پستی

7194875485

آدرس روی نقشه

اطلاعیه رعایت پروتکل های بهداشتی کوید19مشاهده
+