اطلاعیه رعایت پروتکل های بهداشتی

 

با درود و احترام
هتل بزرگ چمران شیراز از حمایت و اطمینان شما در این ایام دشوار تشکر و قدردانی می
نماید.از آنجایی که فکر سفر کردن ،در حال حاظر به عنوان یک دغدغه اصلی با الویت
سلامتی ،ایمنی،رویه های جدید پیشگری ورعایت پروتکل های بهداشتی در افکار همه
ما باقی است ، ما برای اطمینان خاطر شمابه عنوان مهمترین دغدغه هتل در این ایام ،
متعهد به رعایت کلیه دستور العمل های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی و وزارت
بهداشت هستیم.رعایت این استانداردها ودستور العمل های سختگیرانه در هتل تنها
به خاطر وظیفه آرمانی ما می باشد تا شماعزیزان در طول مدت اقامت اطمینان کامل و
آرامش داشته و از لحظات اقامت خود لذت ببرید.
مایه امتنان و افتخار می باشد که در اولین فرصت میزبان شما میهمان گرامی باشیم.